Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2019 vp Täysistunto Torstai 5.12.2019 klo 15.59—18.07

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä  ulkomailta  tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2019 vp. Yleiskeskustelu tästä asiasta päättyi eilen 4.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotus 

92 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 41, tyhjiä 29; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

101 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 39, tyhjiä 31; poissa 30
 

125 § 

Ville Vähämäki ps 

Puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 39, tyhjiä 31; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

126 a § 

Ville Vähämäki ps 

Puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 39, tyhjiä 30; poissa 32
 

127 a § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä edustaja Vähämäen tekemää ehdotusta.  

 

Timo Heinonen kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.  

Ben Zyskowicz kok 

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Heinosen erinomaista esitystä.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Timo Heinonen ehdotti Ben Zyskowiczin kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ja Timo Heinosen ehdotukset ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 67, tyhjiä 1; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

127 b § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä. 

Timo Heinonen kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.  

Ben Zyskowicz kok 

Herra puhemies! Kannatan.  

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  

Timo Heinonen ehdotti Ben Zyskowiczin kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ehdotukset ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.  

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ja Timo Heinosen ehdotukset ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 67, tyhjiä 1; poissa 30
 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Äänestyksessä 4 Saara Hyrkkö /vihr tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2019 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 13, 15, 18, 28/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.