Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2019 vp Täysistunto Torstai 5.12.2019 klo 15.59—18.07

9. Hallituksen esitys  eduskunnalle  eräiden  valtiovarainministeriön  hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten  muuttamiseksi  viittauksiksi  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvien 1.—18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.