Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä  Euroopan  unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä  tehdyn  puitesopimuksen  hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 4/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.