Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

11. Hallituksen esitys eduskunnalle  Kansainvälisen  rikostuomioistuimen  Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten  hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten  voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 289/2014 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 5/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
0.52 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Suomelle on kunniaksi olla eturivissä tukemassa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaa. Tämä esitys merkitsee käytännössä sitä, että kansainvälisen tapaoikeuden eräät käytännöt sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen hyökkäysrikoksen määritelmä tuodaan myös kansalliseen sääntelyyn tarkasti määriteltynä. Kansainvälisen rikosoikeuden sääntelyn kehittäminen tarkkarajaisemmaksi on asia, jota kannattaa tukea ja josta uskon täällä eduskunnassakin olevan laaja yksimielisyys. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 289/2014 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.