Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

14.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  huviveneiden  turvallisuudesta  ja päästövaatimuksista

Hallituksen esitysHE 109/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 12/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
1.01 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Kun on kuunnellut tämänkertaista istuntoa, niin on havainnut, että oppositio kyseenalaistaa lähes jokaisen hallituksen esityksen ja löytää siitä aina moitittavaa.  

Kun tämä hallituksen esitys oli liikenne- ja viestintävaliokunnassa, niin siellä on yksimielisesti saatu mietintö kasaan. Hallituksen esityksellä pyritään varmistamaan huviveneiden, vesiskootterien ja muiden laitteiden, lain tarkoittamien muiden tuotteiden, vaatimusten mukaisuus ihmisten turvallisuuden, terveyden, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Kuitenkin on tärkeää tässä hallituksen esityksessä, että lakia ei sovelleta omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin, jos niitä ei saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa vesikulkuneuvon käyttöönotosta. On hyvä, että huviveneen voi rakentaa siis omaan käyttöön ilman lain edellyttämää tuotteiden vaatimusten mukaisuutta.  

1.02 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! On hyvä jatkaa edustaja Torniaisen puheenvuorosta, koska olin varautunut sanomaan ihan samasta asiasta. Elikkä on hyvä asia se, että tässä huomioitiin seuraavalla tekstillä erityisesti, että "omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin, jos niitä ei saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa vesikulkuneuvon käyttöönotosta". Silloin sitä ei huomioida. Olisi ollut todellakin kohtuutonta, jos olisi otettu nämä kulkuneuvot tähän matkaan. Valiokuntamme myöskin painotti sitä, ettei perintö katkaise viiden vuoden määräaikaa, mikä on hyvä, ettei perimistilanteessa tule epämiellyttäviä yllätyksiä. Käytiin näitä asioita läpi ja tultiin siihen tulokseen, että ei tässä suurta muutosta nykyisin voimassa olevaan tilanteeseen ole, elikkä eiköhän tämän esityksen kanssa eteenpäin päästä. 

1.03 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä edustajat Torniainen ja Maijala jo ansiokkaasti esittelivät tätä tekstiä. Itsekin haluaisin puuttua näihin omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin. Siellä lain poikkeuksen soveltamisalassa on muun muassa kohdissa 7 ja 8 määritelty, minkälaisia vesikulkuneuvoja nämä ovat. Nämä ovat sellaisia, että ellei näitä tosiaan markkinoille saateta viiden vuoden kuluessa, niin ei tarvitse huomioida. Täällä sanotaan, että "erityisesti kaupallista tarkoitusta varten miehitettäviin ja matkustajia kuljettaviin vesikulkuneuvoihin matkustajamäärästä riippumatta", ja tämä on mielenkiintoinen näkemys, mutta tällaisiahan on tuolla Suomen sisävesillä tänä päivänä. On esimerkiksi saunoja rakennettu tuonne, ja siellä on pieni perämoottori, ja on erilaisia lauttoja. Tämä on erittäin hyvä lakiesitys sikäli, että tämä antaa innovatiiviselle rakentajalle mahdollisuuden tehdä matkailubisnestä ja rakentaa vaikka sellainen jokilaiva tuonne sisävesille. Tässä yhteydessä tämä lakiesitys on erittäin suotava. 

1.04 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa rouva puhemies! Täytyy sanoa, että tämä menee nyt melkeinpä tilastopuheenvuoron piikkiin, mutta kun kello on 01.05, niin täytyy sanoa, että edustaja Torniainen koetti syyttää tässä sivumennen, että oppositio on kaikkia hallituksen esityksiä vastaan ollut. Syyttääkö edustaja Torniainen nyt siitä, että tämäkin yksimielinen mietintö on opposition vika? 

1.04 
Ari Torniainen kesk 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Ei ollut syytös, vaan se oli kiitos siitä, että liikenne- ja viestintävaliokunnassa saatiin yksimielinen mietintö aikaiseksi. Se on erittäin hyvä asia. Ja silloin kun käydään keskustelua ja perehdytään myöskin asioihin, monta kertaa siellä saadaan yksimielisiä näkemyksiä aikaan, ja niin tässäkin, koska hallituksen esitys on hyvä. 

1.05 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä on hyvä jatkaa valiokunnan työskentelystä. Eli liikenne- ja viestintävaliokunnassa olemme saaneet lähes kaikista asioista yksimielisen lausunnon aikaiseksi. Ja pienenä haasteena muillekin, että yritetään yhteistyötä. Vaikka ei se aina helppoa ole, niin tehdään töitä niin kauan, että saamme asioita yhdessä eteenpäin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.