Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta  annetun  lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
2.36 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! Hallitus on ohittanut sovitun parlamentaarisen valmistelun päättäessään yleisradioveron indeksijäädytyksestä ja siirtämisestä valtiontalouden kehyksiin hallitusohjelman yhteydessä, vaikka 16. päivä joulukuuta 2011 eduskuntapuolueiden yhteisessä julkilausumassa todettiin, että "jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin, myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen". Hallituksen menettelytapa rikkoo parlamentaarisen käsittelyn periaatteita sekä uhkaa Yleisradion riippumattomuutta. 

No, sitten tähän substanssiin. Tuloraja, josta lähtien henkilön yleisradioveroa olisi maksettava, nousisi palkansaajilla nykyisestä noin 8 120 eurosta 10 914 euroon ja eläkeläisillä sekä etuustulon saajilla 7 500 eurosta 10 294 euroon. Esitys pienituloisimpien vapautuksesta on oikeansuuntainen, mutta riittämätön progression kohdistuessa kapealle tuloalueelle. Yleisradion rahoitus on jatkossa valmisteltava yhtiön julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työn pohjalta tavalla, joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. No, tämä hallituksen esitys on hyvä, hyvä että pienituloisia vapautetaan. Kannatamme lain hyväksymistä, mutta esitämme lausumaa, jossa korostetaan, että Ylen asiat tulee valmistella parlamentaarisesti ja Yle-veroa voidaan jatkossakin kehittää vielä enemmän Yle-veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta korostaen. 

Tämä meidän lausumaehdotuksemme vastalauseen mukaisesti kuuluisi näin: "Eduskunta velvoittaa hallitusta palauttamaan Yleisradion rahoituksen valmistelun parlamentaariseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Eduskunta edellyttää tässä yhteydessä hallitusta valmistelemaan pikaisesti parlamentaarista tukea nauttivan esityksen, jolla Yle-veron sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään ja Yleisradion häiriöttömän toiminnan jatkuvuus varmistetaan." 

2.39 
Sanna Marin sd :

Arvoisa puhemies! Koska kello lähestyy jo kolmea yöllä, en aio pitää pitkää puheenvuoroa tästä aiheesta. Tätä on täällä salissa useaan otteeseen käsitelty, ja itsekin olen tästä useita puheenvuoroja pitänyt. Edustaja Gustafsson hyvin esitteli tässä vastalauseen sisällön, ja tyydynkin vain tässä vaiheessa yötä toteamaan, että kannatan tätä edustaja Gustafssonin tekemää lausumavastalausetta. 

2.40 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä noin 300 000 pienituloisinta suomalaista on vapautumassa yleisradioverosta vuoden 2016 alusta lähtien. Samalla muutetaan yleisradioverosta annettua lakia siten, että pienin maksuun pantava määrä korotetaan 51 eurosta 70 euroon ja myös tuloalarajat nousevat. Hallituksen esityksellä Yle-vero poistuu kokonaan noin 120 000 eläkeläiseltä ja veron ulkopuolelle jäävät kaikki pelkkää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavat. Tämä hallituksen esitys on siis todella hyvä ja oikeudenmukainen uudistus, joka tukee kaikkein pienituloisimpia suomalaisia. 

Arvoisa puhemies! Sitten, kun edustaja Gustafsson esitteli SDP:n edustajien vastalausetta, niin totean siihen, että Yleisradion tulevien vuosien rahoitus on jo parhaillaan pohdittavana ministeri Bernerin asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä. Elikkä se on jo siellä myöskin tuleville vuosille pohdittavana. 

2.41 
Mikko Kärnä kesk :

Arvoisa puhemies! Yritin tuossa juuri perua tätä puheenvuoro-ani, koska edustaja Torniainen jo tähän aikaan yöstä niin kattavasti käsitteli, mistä tässä on kysymys. Haluan vain tässä pikaisesti todeta, että tässä on kyseessä erittäin suuri kädenojennus hallitukselta pienituloisille suomalaisille, ja sitä täytyy tukea ja kannattaa. 

2.41 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Täytyy todeta tässä vähän päällekkäin edustaja Torniaisen luettelemia asioita, mutta tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus kyllä tässäkin esityksessä toteutuu. Toki sitä voidaan aina parantaa, niin kuin tuossa edustaja Gustafssonin puheenvuorossa kuultiin, sitä voidaan aina lisätä. Pienituloisia tässä tullaan vastaan, ja on toki myönnettävä, että tätä esitystä ei valmisteltu parlamentaariselta pohjalta, mutta uusi työryhmä on asetettu, ja itsekin toivon sitä, että tulevaisuudessa nämä päätökset tehtäisiin Ylen osalta parlamentaarisen toiminnan pohjalta. 

2.42 
Jukka Gustafsson sd :

Arvoisa puhemies! Kuten puheenvuorossani totesin, tämä hallituksen esitys on hyvä, oikein hyvä. Ja on miellyttävää keskustella nimenomaan keskustan kansanedustajien kanssa Yleisradiosta, koska ajattelen näin, että kansallinen yleisradio on niin keskustapuolueelle, sosialidemokraateille kuin vasemmistolle ja uskoakseni vihreillekin hyvin tärkeä kansallinen kulttuuriväline. Aina joskus haluan rinnastaa näin, että meillä on suomalainen hyvä peruskoulu, kirjastolaitos ja kansallinen yleisradio, joista on pidettävä hyvää huolta.  

2.43 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Tässä on nyt tätä aihetta jo aika laajasti käsitelty, mutta totean nyt vielä itsekin sen, että varsinkin tulonjakovaikutusten osalta tämä on todella oikeansuuntainen, kuten myös opposition edustaja Gustafsson tässä äsken totesi. Tämä tosiaan jättää kaikki korkeintaan 857 euroa kuukaudessa ansaitsevat tämän Yle-veron ulkopuolelle jatkossa eli tosiaan esimerkiksi myös kaikki pelkkää takuueläkettä saavat — eli todella oikeansuuntainen uudistus. 

No, mitä sitten tulee tähän mainittuun asiaan eli tähän pieneen lapsukseen, joka näihin Yle-asioihin nyt todella liittyi tässä asiaa valmisteltaessa, niin pidän kyllä itsekin tärkeänä tätä perinnettä, että Yleisradio on nimenomaan eduskunnan parlamentaarisessa valvonnassa oleva yhtiö. Katsonkin, että tämä Satosen komitea on nyt aivan oikein tätä asiaa ottanut pohdittavakseen. Pidän tätä kyllä ihan täysin oikeana toimenpiteenä. Hallituspuolueiden puolesta totean, että tässä tosiaan oli tapahtunut pieni lapsus alun perin. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.