Pöytäkirjan asiakohta
PTK
77
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12
22
Terveydenhuollon henkilökunnalle  lakisääteinen  oikeus  kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.9.2020 15.46