Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi sakon ja  rikesakon määräämisestä annetun  lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 26. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
3.37 
Markus Lohi kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä luovutaan sakkojen muuntorangaistusmenettelystä, jolloin siis sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat jättäneet toistuvasti sakot maksamatta, voitaisiin muuntaa sakot vankeusrangaistukseksi. 

On selvää, että yleinen — voisi sanoa, että varmasti kansalaistenkin — mielipide on sentyyppinen, että kyllähän näin pitäisi jatkossa olla. Tämä lakihan, joka mahdollistaisi muuntorangaistukset, päätettiin viime kaudella, mutta se ei ole vielä astunut voimaan, ja tässä taustalla, miksi tämä nyt perutaan, on puhtaasti se, että tämä menettelyhän on aika kallis: arvioidaan, että 12,4 miljoonaa tässä säästetään vuodesta 2018 lukien valtion varoja. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pitää tehdä valintoja, ja jos nyt ajatellaan sitten tähän rinnalle sitä, että meillä on paljon vakavampia rikoksia, (Puhemies koputtaa) joista tuomitaan vankeutta ehdollisena siitä syystä esimerkiksi, että on ensikertalainen, niin moni rikollinen vain heiluttelee sitä lappua ja toteaa, että eihän tämä ehdollinen vankeus ole mitään. Sen takia hallitusohjelmaan on otettukin kirjaus tästä asiasta siten, että tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Tällä tarkoitetaan sitä, että on syytä tarkastella niin, että tähän ehdolliseen vankeustuomioon lisättäisiin tämmöinen jakso, ehdoton vankeus tai yhdyskuntapalvelus, ja sillä tavalla näillä olisi selkeästi (Puhemies koputtaa) nykyistä tehokkaampi merkitys. 

3.39 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Toimiessani käräjillä tuomarina sain kokea, että ehdollisen rangaistuksen saanut henkilö lähti ulos salista nauraen, että en saanut mitään. Minusta tämä on todella vaarallista yhteiskunnassamme, että ihminen ei koe, että hän on oikeasti tehnyt väärin ja on saanut jonkin rangaistuksen siitä asiasta. 

Toinen asia, joka siellä tuli usein keskusteluun, on nämä sakkojen muuntorangaistusasiat. Nyt sitten viime vaalikaudella olin itse todella kannattamassa sitä, että tulisi voimaan tämä laki, joka nyt sitten todellakin kaadetaan, että tätä ei olisikaan. Hyvä on, meidän taloudellinen tilanne on nyt tämä, ja me joudumme miettimään kaikkia säästöjä, mutta toivottavasti jatkossa, kun meillä on pikkuisen parempi taloudellinen tilanne, voisimme ottaa tämän asian sitten uudelleen käsittelyyn. 

3.40 
Johanna Ojala-Niemelä sd :

Arvoisa herra puhemies! Lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on kyllä ongelmallista, että näitä jo päätettyjä lakeja peruutetaan, ja voi kyllä ihmetellä tätä menettelyä. Sakon muunto ajateltiin tehdä mahdolliseksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta laista. Tämä ilo kuitenkin nyt jäi lyhyeksi, ja erityisesti Kaupan liitto on ollut kyllä tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta. Tämä on minusta taas yksi osoitus hallituksen poukkoilevasta oikeuspolitiikasta. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 62/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.