Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 27. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
3.41 
Markku Pakkanen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan joukkoliikennelakia muutettavaksi siten, että esimerkiksi Kotkan seudulla ja Meri-Lapin alueella seudullinen, kunnallinen joukkoliikenneviranomainen tulisi huolehtimaan joukkoliikenteen suunnittelusta alueella yhdessä lähikuntien kanssa. Itse asiassa pidän tätä asiaa hyvänä, ja kotiseudullani, Kotkan seudulla, tätä esitystä pidetään myönteisenä. 

Toimivaltaisia viranomaisia tällä alalla Suomessa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 9 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta sekä 26 kunnallista viranomaista, joista 10 on seudullisia, elikkä tässä on aika lailla kirjava tämä käytäntö, miten tämä alueilla hoidetaan. Välttämättä kaikilla alueillahan ei tarvitsisi olla tällainen kunnallinen, mutta ainakin meidän seudullamme tämä on toimivampi järjestelmä, ja toivon, että tässäkin asiassa, kun itsehallintoalueet miettivät niitä tehtäviä, tämä olisi yksi asia, joka siinä yhteydessä pohdittaisiin: voisiko tämä joukkoliikenteen suunnittelu kuulua tälle itsehallintoalueelle. 

Myös tuleva sote-uudistus on semmoinen asia, jota joudutaan paljon miettimään. On ehdotettu erilaisia — palvelusetelin käyttöä ja tämän tyyppisiä — ratkaisuja joukkoliikenteessä, millä turvattaisiin muun muassa harvaan asuttujen alueiden julkinen liikenne. Tässä yhteydessäkin olisi vähän isommat ja leveämmät hartiat syytä olla. 

3.43 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa puhemies! Kuten edustaja Pakkanen jo aiemmin otti esille, niin tässä hallituksen esityksessä esitetään kahden uuden seudullisen toimivaltaisen viranomaisen perustamista joukkoliikenteen järjestämiseen, ja ne tulisivat Kotka—Hamina—Pyhtää-alueelle sekä toinen Meri-Lapin alueelle. Tämä hallituksen esitys on oikeastaan lähtöisin noiden alueiden omasta tahdosta ja oma-aloitteisuudesta. He ovat kokeneet, että he pystyisivät siellä seudullisesti hoitamaan tämän joukkoliikenteen nykyistä paremmin. On hyvä, että ollaan kuultu myöskin alueiden näkökantoja ja lähdetty viemään asiaa eteenpäin. Kyllä joukkoliikenteen kehittäminen koko maassa on erittäin tärkeää, ja se lähtee myöskin alueiden omista tarpeista ja maakunnista itsestään. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 110/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.