Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

28.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle laiksi opetus- ja  kulttuuritoimen  rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 28. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
3.44 
Marisanna Jarva kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä onkin harvinainen koulutuspuolen esitys, jossa on yksimielinen tuki tuolta sivistysvaliokunnasta. Tässähän erityisen tärkeä on tämä pakolaistilanne ja erityisesti turvapaikkahakijoitten osalta se, että nyt sitten kouluihin voi tulla kesken vuoden oppilaita lisää ja tätä ei ole huomioitu kuntien rahoituksessa. Tällä esityksellä helpotetaan sitten kuntien mahdollisuutta panostaa tähän hyvään kotoutumiseen lasten ja nuorten osalta. Esitys ei koske kuitenkaan yli 16-vuotiaita, mikä on siinä mielessä harmillista, mutta sen ikäluokan osalta pitää sitten panostaa tähän vapaan sivistystyön puoleen elikkä kansalaisopistoihin, aikuiskoulutuskeskuksiin, aikuislukioihin ja kansanopistoihin, jotta siellä voidaan tätä koulutusta heille järjestää. 

Se, mikä valiokunnalle oli erityisen tärkeää, oli se, että kotoutumiskoulutuksen määräraha siirretään jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle, niin että tätä koordinointia voidaan tehdä paremmin. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 120/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.