Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2015 vp Täysistunto Tiistai 8.12.2015 klo 14.00—4.12

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen  soveltamisesta sekä  patenttilain ja  eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 31. asia. Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön TaVM 12/2015 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja selityksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 vp tarkoitetun sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen  HE 45/2015 vp  sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.