Pöytäkirjan asiakohta
PTK
77
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 4.9.2018 klo 14.02—17.48
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelu
17.39
Työministeri
Jari
Lindström
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Toivottavasti tuli oikea paperi mukaan.  
Tämän esityksen tarkoituksena on tehdä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksesta johtuvat välttämättömät muutokset eräisiin työ‑ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakeihin. Nämä ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluonteisia täsmennyksiä ja viittaussäännösten muutoksia.  
Lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan, että Kilpailu‑ ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään rekisteröidyn oikeuden rajoittamista koskeva säännös. Säännöksellä rajoitettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaista rekisteröidyn oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin. Rajoitus koskisi Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston rekisterissä olevia tietoja, joita virasto käsittelee sen hoitaessa kilpailulain, hankintalain tai erityisalojen hankintalain mukaisia valvontatehtäviään. Rajoitus on laissa täsmällisesti rajattu. Vain Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston valvontatehtävien kannalta välttämätön rekisteröidyn oikeuden rajoittaminen olisi sallittua. 
Keskustelu päättyi.  
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
77
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 4.9.2018 klo 14.02—17.48
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelu
17.39
Työministeri
Jari
Lindström
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Toivottavasti tuli oikea paperi mukaan.  
Tämän esityksen tarkoituksena on tehdä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön muutoksesta johtuvat välttämättömät muutokset eräisiin työ‑ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakeihin. Nämä ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluonteisia täsmennyksiä ja viittaussäännösten muutoksia.  
Lisäksi tässä esityksessä ehdotetaan, että Kilpailu‑ ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään rekisteröidyn oikeuden rajoittamista koskeva säännös. Säännöksellä rajoitettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaista rekisteröidyn oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin. Rajoitus koskisi Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston rekisterissä olevia tietoja, joita virasto käsittelee sen hoitaessa kilpailulain, hankintalain tai erityisalojen hankintalain mukaisia valvontatehtäviään. Rajoitus on laissa täsmällisesti rajattu. Vain Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston valvontatehtävien kannalta välttämätön rekisteröidyn oikeuden rajoittaminen olisi sallittua. 
Keskustelu päättyi.  
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 13:36