Viimeksi julkaistu 16.6.2021 19.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 16.6.2021 klo 14.03—18.48

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.