Viimeksi julkaistu 16.6.2021 20.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 16.6.2021 klo 14.03—18.48

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotus 

6 a § 

Sinuhe Wallinheimo kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Ari Koponen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Wallinheimon esitystä. 

Sinuhe Wallinheimo ehdotti Ari Koposen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sinuhe Wallinheimon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 30, ei 22; poissa 147
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 76/2021 vp sisältyvien 1.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.