Viimeksi julkaistu 16.6.2021 17.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 16.6.2021 klo 14.03

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 15.6.2021 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa on Veikko Vallin Minna Reijosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 1.—3. lausumaehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2021 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 11; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 11; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 40, ei 13; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.