Viimeksi julkaistu 21.6.2022 19.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2022 vp Täysistunto Tiistai 21.6.2022 klo 14.00—18.24

22. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon.