Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17—21.39

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely keskeytettiin 8.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Hanna Halmeenpää Johanna Ojala-Niemelän kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 17.12.2015 pidettävään täysistuntoon.  

Timo Korhonen on Markus Lohen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 9.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pöydällepano 9.12.2015 pidettävään täysistuntoon "jaa", pöydällepano 17.12.2015 pidettävään täysistuntoon "ei". 

Timo Korhosen ehdotus "jaa", Hanna Halmeenpään ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 58; poissa 27
Eduskunta hyväksyi Timo Korhosen ehdotuksen. 

Asian käsittely keskeytettiin.