Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 30. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Viimeksi julkaistu 28.9.2016 13.20