Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Silvia Modig Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Riitta Myller on Sanna Marinin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 20; poissa 28
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 114/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Riitta Myllerin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 49; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.