Pöytäkirjan asiakohta
PTK
78
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 14/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Sari Essayah Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 15; poissa 28
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 37/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2016 13:18