Pöytäkirjan asiakohta
PTK
78
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 6.9.2016 klo 14.00—18.42
21
Hallituksen esitys  eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä   laeiksi  yleissopimuksen  lainsäädännön  alaan  kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta  ja  merilain,  alusturvallisuuden  valvonnasta  annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.9.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2017 10.58