Viimeksi julkaistu 17.6.2021 18.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2021 vp Täysistunto Torstai 17.6.2021 klo 16.00—18.02

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 18/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset.  

Pyydän ministereitä ja kaikkia muitakin, jotka eivät osallistu tähän käsittelyyn, siirtymään salista ulos. 

2 § 

Veikko Vallin ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen 2 §:ään. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vallinin tekemää ehdotusta. 

Veikko Vallin ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 22; poissa 146
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

5 § 

Veikko Vallin ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen 5 §:ään. 

Minna Reijonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vallinin tekemää ehdotusta. 

Veikko Vallin ehdotti Minna Reijosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.