Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02

15.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi kirkkolain muuttamisesta,  evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista  annetun  lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 15/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2015 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.