Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02

17. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2015 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.