Pöytäkirjan asiakohta
PTK
79
2015 vp
Täysistunto
Torstai 10.12.2015 klo 16.02—3.07
22
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Suomen  metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 11/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
1.58
Jari
Leppä
kesk
(esittelypuheenvuoro)
Rouva puhemies! Tässä siis esitetään nykyisen Metsäkeskuksen liiketoimintayksikön elikkä Otso Metsäpalveluiden eriyttämistä, yhtiöittämistä ja tuon aikaikkunan jatkamista tämän vuoden lopusta ensi vuoden loppuun, jolloinka nämä toimenpiteet pitää suorittaa. 
Oikeastaan tämän esittelypuheenvuoron ainoana viestinä haluan tuoda esille sen, että valiokunta edellyttää nyt, että lopullisesti ja mahdollisimman pikaisesti tämä eriyttäminen, tämä yhtiöittäminen tehdään. Tätä on nyt jatkettu useampaan otteeseen, ja enää ei ole perusteltua näin tehdä, vaan on selkeytettävä tämä järjestelmä, jotta me pystymme nämä täysin välttämättömät viranomaistoiminnat Metsäkeskuksessa varmistamaan. 
Muutoinkin tällä hetkellä Suomessa on erittäin mittavasti saatavilla metsäpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, ja siksi ei ole perusteltua, että valtio on mukana tällaisessa bisneksessä ja tuottamassa näitä palveluita. Siksi valiokunta yksimielisesti kiirehtii tämän lain aikaansaamaa lopputulosta eriyttämisestä. 
1.59
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Otson asema on hyvin herkkä, ja on hyvin kyseenalaista ja pelättävissä, miten käy tässä tilanteessa, kun virkamiehistä tulee lopullisestikin yritysmaailman työntekijöitä. Eli juuri niin kuin edustaja Leppä mainitsi, meillä on tällä Otson markkina-alueella hyvin paljon kilpailevia yritystoimintoja. Meillä on metsänhoitoyhdistykset, meillä on eri metsätalojen, näitten metsän ostajien palvelua tuottavia toimintoja, eli kilpailua on olemassa. Otson asema on varmasti sellainen, jota sitten siinä myöhemmin päättävät toimijat joutuvat hyvin paljon arvioimaan. Eli annetaan nyt kuitenkin tälle Otsolle mahdollisimman hyvä mahdollisuus edes yrittää lähteä liikkeelle. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.2.2017 15.10