Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2015 vp Täysistunto Torstai 10.12.2015 klo 16.02—3.07

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 24. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
2.06 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Esittelen siis sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta. Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on selkeyttää sääntelemätön tilanne noudatettavasta menettelystä silloin, kun oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkamiselle tai lopettamiselle mielenterveyslaissa säädetty kuuden kuukauden määräaika on ylittynyt. Tällä lakiehdotuksella selkeytetään viranomaisen toimivaltaa ja asianmukaista menettelyä määräajan ylitystilanteissa, joita käytännössä esiintyy muutaman kerran vuodessa. 

Saimme valiokuntaan perustuslakivaliokunnasta lausunnon, ja siinä katsottiin, että ehdotettu sääntely turvaa mielenterveyslaissa tarkoitetun oikeuspsykiatrisen potilaan perustuslaillisen oikeuden asianmukaiseen viranomaiskäsittelyyn ja selkeyttää etenkin toimivaltasääntelyn osalta aukollista lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta siis pitää myös muutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä. 

Toimivalta- ja menettelysäännösten selkeyttämisen ohella ehdotettujen säännösten keskeisenä tavoitteena on turvata hoitoa tarvitsevan oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkuminen ja valvonta-aikaa koskevien säännösten soveltuminen potilaaseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään potilaan oikeusturvan lisäksi tärkeänä tavoitetta yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta. Ja tässä mietinnössä katsomme, että oikeus-psykiatrisen potilaan hoidon lopettaminen tai jatkaminen tulee käsitellä pääsääntöisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi lakiehdotuksen 17 b §:n 1 momentin muuttamista siten, että oikeuspsykiatrisen potilaan aseman säilymisen kuuden kuukauden määräaika pidennetään yhteen vuoteen. 

Arvoisa rouva puhemies! Tämä mietintömme on yksimielinen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 92/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.