Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2019 vp Täysistunto Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15

32. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden  valtiovarainministeriön  hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten  muuttamiseksi  viittauksiksi  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.