Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2019 vp Täysistunto Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon.