Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2019 vp Täysistunto Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15

7. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  Suomen itsenäisyyden  juhlarahastosta  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2019 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
15.47 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa puhemies! Huomenna asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulen tekemään pöydälle jaetun pykälämuutosehdotuksen 9 §:ään. Meidän tulkintamme mukaan tässä kavennetaan hallintoneuvoston valtaa suhteessa hallitukseen. 

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.