Viimeksi julkaistu 6.6.2021 5.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 79/2020 vp Täysistunto Tiistai 26.5.2020 klo 14.01—16.10

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon.