Pöytäkirjan asiakohta
PTK
8
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 18.2.2020 klo 14.00
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 18.2.2020 15.27