Pöytäkirjan asiakohta
PTK
8
2021 vp
Täysistunto
Perjantai 12.2.2021 klo 13.00—13.31
4
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 29/2020 vp. Keskustelu asiasta päättyi 11.2.2021 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Riikka Purra Jussi Halla-ahon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä.  
Puhemies Anu Vehviläinen
Keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista on äänestettävä. 
Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus 1 ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Riikka Purran ehdotus 3 ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.2.2021 15.22