Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 8/2021 vp Täysistunto Perjantai 12.2.2021 klo 13.00—13.31

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Edustaja Heinonen. 

Keskustelu
13.05 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Hyvät edustajakollegat! [Edustajat poistuvat salista äänestysten jälkeen] — Älkää nyt lähtekö mihinkään. [Naurua — Puhemies koputtaa] 

Viime hallituskaudella, loppuvuonna 2015, Suomessa toteutettiin kokeilu, jonka aikana auton vaihtaja sai hyvityksen vanhasta autosta vaihtaessaan sen uuteen autoon. Tällöin romutettavan auton tuli olla yli 10 vuotta vanha, ja sen tilalle tuli hankkia pienipäästöinen auto. Tuo kokeilu Juha Sipilän hallituksen aikana oli menestys, ja sen myötä uusittiin 8 000 autoa. Koska tuo ensimmäinen kokeilu ja kampanja toimivat hyvin, romutuspalkkio otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2018. Tuolloin romutuspalkkiota käytettiin lähes 7 000 uuden auton hankintaan, ja silloin varatusta 8 miljoonan euron määrärahasta käytettiin noin 90 prosenttia. Raha tuli hyvään käyttöön. 

Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten johdolla luodulla romutuspalkkiojärjestelmällä haluttiin edistää siis autokannan uudistumista, vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta, ja romutuspalkkio toimi hyvin ja moitteetta. 

Nykyinen, Sanna Marinin vasemmistohallitus päätti jatkaa sitä. Mutta mitä ihmettä — miten kaksi kertaa hyvin toiminut lainsäädäntö pystyttiin sotkemaan näin pahasti kuin nyt on käynyt? Miten kummassa Marinin hallitus ja liikenne- ja viestintäministeriö pystyivät möhlimään jo kahdesti käytetyn ja hyväksi havaitun järjestelmän? Käsittämätöntä. Traficom nimittäin tiedotti joulukuussa 2020, että uuden vähäpäästöisen auton hankintaan on mahdollista hyödyntää useista autoista saatavia 2 000 euron romutuspalkkioita. Traficom varmisti tiedon vielä 18.1.2021 erityisellä tiedotteella. Marinin hallituksen romutuspalkkiolaista nousi tämän jälkeen kohu, ja sen jälkeen, sen myötä, liikenne- ja viestintäministeriö lähetti muutamaa päivää myöhemmin, 22. tammikuuta, viestin Traficomille. Viestin saatuaan Traficom poisti hissun kissun oman tiedotteensa ja muutti viestiään 25.1.2021 kertoen, että yhden uuden vähäpäästöisen auton hankinnassa voikin hyödyntää vain yhden romutettavan auton tuomaa palkkiota. 

No, yli 200 autonomistajaa ehti kuitenkin Traficomilta saamansa ohjeistuksen mukaan romuttaa useampia autoja voimassa olevan lainsäädännön mukaan, vaikka korvausta jälkikäteen päätettiinkin maksaa vain yhdestä. Traficom nimittäin tiedotti auton vaihtajille peräti lähes kahden kuukauden ajan, että romutuspalkkion voi saada useammasta kuin yhdestä autosta. Traficomin verotuspalvelun päällikkö Tuovi Valtonen vahvisti esimerkiksi Iltalehdelle 21.12.2020, että ”yhteen autoon voi todellakin käyttää useita romutustodistuksia”. Verotuspalvelun päällikkö vielä alleviivasi: ”Näin se on, vaikka sitä ei ole erityisesti mainostettu.” Hän jatkoi vielä, että ”toisaalta saadaanhan silläkin tavoin romuautoja poistettua liikenteestä”.  

Marinin hallitus ja liikenne- ja viestintäministeriö tekivät sitten korjausehdotuksen lakiin kiireellä. Tammikuun puolivälissä kerrottiin, että hallitus esittää henkilöautojen romutuspalkkiota koskevan lain pikaista tarkentamista siten, ettei palkkioita voisi niputtaa. Joulukuun alussa voimaan astuneessa laissa ei siis ole määritelty lainkaan ylärajaa romutuspalkkion enimmäismäärälle eli tälle niin sanotulle niputtamiselle, ja tämä aivan lain mukaisesti mahdollisti useiden romutuspalkkioiden ketjuttamisen ja uuden vähäpäästöisen auton ostamisen teoriassa jopa pelkillä romutuspalkkioilla. Oliko se sitten oikein, sitä voi miettiä, mutta näin liikenne- ja viestintäministeriö lainsäädännössään päätti.  

Tänään sitten eduskunta käsittelee tätä lainmuutosta. Lain 2 §:ään on lisätty momentti, jonka mukaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Laissa on siis ollut selvä virhe, porsaanreikä, tahaton tai jopa ehkä tarkoituksellakin tehty, mutta joka tapauksessa sitä nyt halutaan muuttaa. 

Arvoisa puhemies! Jos liikenne- ja viestintäministeriön alainen Traficom ohjeistaa ihmisiä toimimaan voimassa olleen lain mukaan ja ihmiset sen mukaan toimivat, niin ei kai se voi olla yksittäisen ihmisen vika. Pidän aivan välttämättömänä, että Marinin hallitus, liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom tavalla tai toisella korvaavat huonon lainsäädäntönsä aiheuttamat taloudelliset menetykset ihmisille. Ennen lain korjausta jätetyt romutuspalkkiohakemukset tulee totta kai käsitellä voimassa olleen vuosien 2020— 2021 lainsäädännön mukaan. On niputtaminen sitten ollut oikein tai ei, niin ainakin se on ollut Marinin hallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman ja eduskunnan hyväksymän lain mukaista. Ja sitä, mikä on laki, tässä maassa on varmasti noudatettava. 

Arvoisa puhemies! En ole lakimies, mutta olen oppinut tuntemaan epäselvyyssäännön kuten myös heikomman suojan sopimusoikeudessa, jossa tulkinta tehdään aina heikomman puolelle, ja pidän välttämättömänä, että tämä korvataan näille ihmisille, jotka ovat useamman auton nyt romuttaneet.  

Ja loppuun, arvoisa puhemies, vielä nostan esille ajatuksen tämän romutuspalkkion uudistamiseksi. Minun mielestäni romutuspalkkio kannattaisi jatkossa antaa myös käytetyn auton hankkijalle. Kun vanhan auton vaihtaisi esimerkiksi 30 prosenttia pienipäästöisempään, niin se olisi liikenteen päästöjen kannalta erittäin kannatettavaa, ja siihen kannattaisi ohjata tämäntyyppistä tukea myös.  

Arvoisa puhemies! Toivon, että nämä suomalaiset saavat oikeutta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Tolvanen. 

13.12 
Kari Tolvanen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä romutuspalkkiolaissa lähtökohta on toki hyvä, mutta tässä on nyt joitain epäselvyyksiä, joita pitää nostaa esiin ja selvittää. 

Ensinnäkin puhuin ensimmäisessä käsittelyssä — ja uudistan, mitä edustaja Heinonen tuossa sanoi — että ihmiset, jotka ovat vilpittömässä mielessä toimineet viranomaisten ohjeiden mukaan, eivät saa joutua kärsijöiksi, vaan heille on täysimääräisesti korvattava ne vahingot, joita heille aiheutuu. Rikosoikeuden puolella on jopa tämmöinen anteeksiantoperuste, jos viranomainen antaa väärää tietoa. Tämähän nyt on vain sopimusoikeutta, niin että kai tässäkin tällaista voidaan noudattaa, etenkin kun Traficom ei ole antanut vielä yhtään päätöstä näistä niin sanotuista niputuspalkkioista. On täysin käsittämätöntä, jos tässä pitää pitkäkestoisia ja kalliita oikeusprosesseja käynnistää tämän asian hoitamiseksi. 

Ministeri Harakka lähetekeskustelussa totesi: ”Nyt tilanne on se, että Liikenne- ja viestintäviraston päätöksistä, sitten kun ne aikanaan tulevat, voi valittaa hallinto-oikeuteen.” Minun mielestäni tällaista ei pidä kyllä olla. Kyllä näille ihmisille pitää korvata ne vahingot, jotka on aiheutettu, etenkin kun ne ovat viranomaisen antamia ohjeita. Täällä on puhuttu, että pelkästään Traficom on antanut näitä ohjeita. Se nyt ei sitten pidä paikkaansa. Myös liikenne- ja viestintäministeriö on antanut samanlaisia vääriä ohjeita kuin Traficom. Muun muassa joulukuun lopussa kansalaista on neuvottu seuraavasti — tässä on lainaus: ”Yhteen uuteen vähäpäästöiseen autoon voi käyttää useamman palkkion.” Tämä on nimenomaan ministeriön antamaa tietoa 29. joulukuuta, eli pelkästään Traficom tätä tietoa ei ole antanut. Tämä on huolestuttava asia, kun viranomaiset antavat väärää tietoa. 

Mutta vielä huolestuttavampaa, arvoisa rouva puhemies, on se, mitä meille valiokunnassa on kerrottu. Valiokunnassa liikenne- ja viestintäministeriön edustaja totesi, että tämä lainsäädäntö on täysin selvä, ja se kirjattiin myös valiokunnan mietintöön. Näin tehtiin — meille ei tullut mitään tietoa silloin siitä, että myös ministeriö on antanut väärää tietoa. Minulle tämä tieto tuli vasta täällä tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä, että myös ministeriö on jakanut väärää tietoa tästä asiasta. Se saattaa kummaan valoon sen liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen lausuman, jonka hän kuukautta myöhemmin antoi liikenne- ja viestintävaliokunnalle eli meille. 

Sitten herää kysymys, mitä on oikein tapahtunut. Kuinka paljon ministeriö on ohjeistanut Traficomia? Se on esimiesvirasto. Herää kysymys siitä, kuka on tiennyt asioista ministeriössä ja miten niihin on puututtu. Ministeri Harakka täällä lähetekeskustelussa 3. helmikuuta totesi, että hän sai 4. päivä tammikuuta tiedon ja ryhtyi heti toimiin — varmaan pitää paikkansa. Ja ministeri Harakka sitten täällä totesi vielä: ”Romutuspalkkion myöntämisessä on ilmennyt Liikenne- ja viestintävirastossa epäselvyyttä.” No, sitä epäselvyyttä on kyllä ilmennyt liikenne- ja viestintäministeriössä eli Harakan johtamassa ministeriössä. Ihmetyttää se, että hänelle ei todella tieto ole kulkenut, koska hän käytti täällä muun muassa sanaa ”yksiselitteinen” moneen kertaan: lainsäädäntö on ”yksiselitteinen”. Sitähän se ei ole, jos hänen ministeriönsä toimii toisin. 

Elikkä liikenne- ja viestintävaliokunta on jo päättänyt puheenjohtaja Kymäläisen johdolla käynnistää tästä asiasta selvityksen omana asianaan. Se pitää ehdottomasti tehdä. Tässä viranomaistoiminnassa on niin paljon epäselvyyksiä: kuka tiesi ja mitä tiesi, ja pahimmillaan, onko meille annettu väärää tietoa joltain taholta? Se on vakava asia. 

Kaikkien oikeusturvan kannalta tämä on selvitettävä, ja on myös selvitettävä se, miten on valvottu Traficomia. Okei, se tekee itsenäistä työtä tässä asiassa, mutta liikenne- ja viestintäministeriö on esimiesvirasto. Sillä on oikeus mutta myös velvollisuus valvoa Traficomia. Sen on tehtävä siellä laillisuusvalvontaa, se on aivan selvä asia. Samoin ministeriön on valvottava omien virkamiestensä toimia — kuka siitä vastaa, sekin on selvitettävä. 

Lopputulos on kuitenkin se, että kansalaisille on annettu väärää tietoa ja pahimmillaan he kärsivät isoja taloudellisia menetyksiä, ja näinhän tämä asia ei saa olla. Tässä on monta selvitettävää elementtiä, muun muassa kansalaisten kohtelu mutta myös se, miten virkamiehet ja ministeri ovat toimineet ja mitä tietoa meille eduskuntaan on annettu. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Marttinen. 

13.18 
Matias Marttinen kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä romutuspalkkioasian käsittely on ollut kyllä todella merkityksellinen ja merkillinen kaiken kaikkiaan eduskunnassa. Kävin tässä läpi tätä, mitä tässä on tapahtunut siis kaiken kaikkiaan. Tosiaan, kuten on tuotu esille, tämä lainsäädäntö on sisällöltään täysin selvä, tai näin se on säädetty, ja se vastaa myös aikaisemmin säädettyä lainsäädäntöä. Tästä huolimatta joulukuun 21. päivä Traficomin päällikkö on vahvistanut Iltalehdelle, että yhteen autoon voi käyttää useita romutustodistuksia, ja, rouva puhemies, tästä lähti liikkeelle tämä vyyhti, jota me nyt tälläkin hetkellä käsittelemme eduskunnassa. 

Kun tämä esitys tuotiin meidän käsittelyyn, me halusimme vastauksia LVM:n ja Traficomin edustajilta liikenne- ja viestintävaliokunnassa, mutta voin sanoa, että ne vastaukset, mitä meille annettiin, eivät olleet kyllä missään tapauksessa tyydyttäviä. En saanut kaikkiin kysymyksiini vastauksia. Kysyin muun muassa, onko liikenne- ja viestintäministeriö antanut ohjeistusta Liikenne- ja viestintävirastolle siitä, miten tätä lakia tulee tulkita, ja tähän kysymykseeni ei vastattu. 

Liikenneministeri Harakka totesi tämän asian lähetekeskustelun yhteydessä: ”Kun laki oli valmis, se alkoi elää omaa elämäänsä tavalla, jota kukaan meistä ei osannut kuvitella.” Ministeri Harakka on koko ajan korostanut sitä, että tässä asiassa syy on täysin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla. Mutta kuten edustaja Tolvanen täällä toi esille, tietoomme on tullut, että myös liikenne- ja viestintäministeriöstä on annettu joulukuussa suoraan kansalaiselle ohjeistusta, jonka mukaan yhtä uutta autoa kohden voi käyttää useamman romutuspalkkion. Eli myös ministeriöstä, ministeri Harakan johtamasta päällikköministeriöstä, on annettu tätä samaa ohjeistusta, jota on annettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Tämä herättää nyt aiheellisen kysymyksen siitä, ovatko liikenne- ja viestintäministeriö ja liikenneministeri Harakka johdattaneet harhaan eduskuntaa. Minulla on kyllä hyvin erikoinen olo valiokunnan jäsenenä, kun olemme tätä asiaa käyneet läpi, sillä koko ajan lähtökohta on ollut se, että ministeri Harakka on korostanut, että tämä asia on ollut täysin viraston vastuulla ja oikeastaan heidän syytään, mutta nyt nämä ilmi tulleet tiedot kertovat siitä, että myös ministeriö on antanut suoraan tätä ohjeistusta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että liikenne- ja viestintävaliokunta kuulee ministeri Harakkaa ja saa tarkan selvityksen siitä, mitä on tapahtunut ja miten tämä prosessi on kaiken kaikkiaan mennyt, [Puhemies koputtaa] koska tällä tavalla kansalaisten tärkeitä asioita ei voi säätää [Puhemies koputtaa] eikä niitä voi tällä tapaa käsitellä eduskunnassa. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Koponen, Ari. 

13.21 
Ari Koponen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Asioita on käyty tässä ansiokkaasti läpi, joten en lähde niitä asioita toistamaan. Mutta onhan se niin, että jos kansalainen toimii lain ja viranomaisten neuvojen mukaan, niin kyllä hänellä täytyy olla jonkinlainen oikeusturva tällaisissa asioissa. Ei yksittäinen ihminen voi joutua maksumieheksi tässä tilanteessa. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Torniainen. 

13.22 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tällä hallituksen esityksellä halutaan selkeyttää nykyisin voimassa olevaa romutuspalkkiolakia, ja käytännössä yhdellä sanalla, elikkä yhdellä sanalla, halutaan selkeyttää sitä nykyistä lakia. Onko nykyinen voimassa oleva laki selkeä — omasta mielestäni se on täysin selkeä laki ja yksiselitteinen. Kun asiaa liikenne- ja viestintävaliokunnassa käsiteltiin, niin silloin myöskin liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntija totesi, että nyt voimassa oleva laki on sanamuodoltaan riittävän yksiselitteinen ja että siihen ei sisälly sääntelykokonaisuus tai lain tarkoitus huomioon ottaen tulkinnanvaraisuutta.  

Nyt kuitenkin on erittäin useassa tapauksessa ilmennyt, että toimiva viranomainen elikkä Traficom on tulkinnut asiaa toisella tavalla, ja se, onko sitten liikenne- ja viestintäministeriössä myöskin tapahtunut toisenlaista tulkintaa, on jäänyt epäselväksi. Omasta mielestäni kyllä suomalaisten kansalaisten tulee voida luottaa viranomaisten ohjeisiin ja neuvoihin. Ja kun ne ohjeet ovat vielä olleet Traficomin sivuilla, niin omasta mielestäni on aivan päivänselvää se, että kansalaiset ja autoliikkeet, jotka ovat hyvässä uskossa ohjeiden mukaan toimineet, eivät voi joutua kärsijöiksi tässä asiassa. On erittäin tärkeää, että tämä asia nyt selvitetään myöskin Traficomin sisällä ja myöskin liikenne- ja viestintäministeriön sisällä, miksi näin on päässyt tapahtumaan.  

Meillä on myöskin vuonna 2015 ja 2018 ollut romutuspalkkiolait, jotka ovat samansisältöisiä, ja niiden tulkinnassa ei ole ollut käytännössä mitään epäselvyyksiä, elikkä yhdestä autosta yhteen autoon romutuspalkkio, se on ollut lähtökohta, ja itse toivon, että tällä periaatteella mennään eteenpäinkin. Nykyinen laki on yksiselitteinen ja nytten myöskin tämä uusi laki, joka toivottavasti menee nopeasti myöskin päätöksiin, niin kuin se onkin edennyt erittäin ripeästi liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Kiitän siitä koko valiokuntaa, että nopeasti käsiteltiin tämä asia ja saadaan asia tältä osin eteenpäin.  

Mutta vielä haluan todeta sen, että oma mielipiteeni on, että kansalaisten pitää voida luottaa viranomaisten ohjeisiin, sähköposteihin, suullisiin tai puhelimella saatuihin ohjeisiin ja neuvoihin ja että kansalaiset ja autoliikkeet eivät saa joutua tässä taloudellisesti kärsijöiksi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Ovaska. 

13.25 
Jouni Ovaska kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Jatkan edellisen puhujan ansiokkaista perusteluista, miten kansalaisten on voitava luottaa niihin päätöksiin. 

On ollut hienoa seurata tätä romutuspalkkiokeskustelua, kun tässä ei kuitenkaan ole ollut selvästi minkäänlaista oppositio—hallitus-jakoa. Joku tietysti ehkä saattaa pitää tätä kohtuuttomana, kysytään, onko tässä tarkoituksellisesti johdettu harhaan. En usko, että näin on, ja toivon, että näin ei ole, ja ministeri tietysti vastaa siitä. Mutta tärkeintä nyt on miettiä, mitä tästä sähellyksestä opimme ja mitä ministeriömme ja virastomme oppivat. Tämmöinen ei saa toistua, ja se, että nyt on annettu maan korkein päätöksenteon areena käydä tätä keskustelua, on ollut myös hyvä osoitus siitä, että täällä kannetaan huoli niistä kansalaisista ja niiden kansalaisten omaisuudesta ja heidän oikeudestaan myöskin, että heidän asiansa tulevat käsitellyiksi niin kuin kuuluu. Luotan ja toivon, että valiokunta, niin kuin tässä valiokunnan varapuheenjohtaja totesi, kantaa myöskin sen huolen ja huolehtii siitä, että kansalaisten oikeus toteutuu. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Tässä kohtaa totean, että meillä on 3 minuuttia aikaa vielä tässä kohtaa käydä tätä keskustelua. Toki voidaan jättää asia pöydällekin, mutta katsotaan vielä edustaja Risikon puheenvuoro. 

13.26 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Nopeasti, niin kerkiävät nämä muutkin. — Syy, miksi jäin tähän kuuntelemaan tätä keskustelua, oli se, että olin se ministeri, joka toi ensimmäisen esityksen tästä romutuspalkkiosta vuonna 2015. Pidin sitä aikoinansa sellaisena, että oli vähän ristikkäistä ajattelua siinä, onko tämä nyt järkevää vai ei, mutta sehän on osoittautunut hyväksi ja siitä syystä tätä on jatkettu. Kun olen nyt katsonut tämän tilanteen, kun minuun on otettu valtavasti yhteyttä, niin todellakin, se sanamuotohan ei ole muuttunut millään lailla, elikkä eihän tässä laissa ole mitään vikaa. Se onkin nyt mielenkiintoista, ja minua itseänikin tämä todella kiinnostaa tästä taustastani johtuen, ja nyt on kyllä hyvä tietää se, mistä ihmeestä tämä johtuu. 

No, pitää aina muistaa se, että näistähän sitten kaikkiaan oppii, mutta nyt on tärkeää se, että se kansalainen, se kuluttaja, ei joudu tästä kärsimään eivätkä ne autoliikkeet. Minun mielestäni ensisijaista on nyt hoitaa tämä asia kuntoon, ja siinä sitten, totta kai, pitää selvittää se, mistä tämä johtuu, ja oppia siitä. Mutta etteivät kansalaiset joudu nyt odottelemaan, että ”no, mihinkä ne nyt päätyvät siinä asiassa”, niin annetaan nyt vain ensiksi hoitaa kuntoon heidän asiansa ja heidän oikeusturvansa. Mutta hyvä tämä selvittää on, ja on hyvä, että saadaan selvitys sitten tänne meille eduskuntaankin. En millään voi uskoa, kun tunnen sektorin virkamiehiä, että tämä nyt millään tarkoituksellista olisi, eli jotain kummallista tässä on tapahtunut. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kymäläinen. 

13.28 
Suna Kymäläinen sd :

Arvoisa rouva puheenjohtaja! Todellakin valiokunnassa pikaisessa aikataulussa halusimme tehdä tämän hallituksen esityksen, romutuspalkkion korjauspaketin niin sanotusti yhden sanan lisäyksen, mikä tässä sisältönä nyt oli, jotta päästään näistä tulkintaepäselvyyksistä. 

Kaiken kaikkiaan, mitä tulee niihin asioihin, joita täällä on toistettu moneen otteeseen kaikissa näissä eduskunnan käsittelyissä, tämä on surullinen tapahtuma ja kyllä hieman kummallinenkin, ja sen vuoksi me valiokunnassa otamme omana asianaan Traficomin ja ministeriön vielä kuultavaksi tämän asian osalta, jotta voimme oppia siitä, mitä on tapahtunut ja miten voidaan toimia ja varmistaa, että näin ei vastaavalla tavalla jatkossa tapahdu. Ja mitä tulee hallinto-oikeuteen haastamiseen, niin ymmärsin ministerin puheesta, että ei suinkaan kaikissa tapauksissa, vaan täällä on ollut näitä tällaisia rekisteriepäselvyyksiä ja muita, jotka varmasti vaativat sitten oikeuslaitoksen tarkempia tutkimuksia. Mutta Traficom tulee olemaan jokaiseen useamman romutuspalkkiotodistuksen hakeneeseen yhteydessä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Olemme melkein yliajalla, mutta edustaja Peltokangas vielä tässä kohtaa. 

13.30 
Mauri Peltokangas ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Itse asiassa otin puheenvuoroni edustaja Tolvasen ansiokkaasta avauksesta puhujapöntössä — erittäin hyvää pohdintaa, ja huoli on yhteinen. 

Ajatuksena tästä, mitä nyt onkaan tapahtunut: ilolla kuulin myöskin valiokunnan puheenjohtajan toteavan, että asia otetaan esiin ja selvitetään. Erittäin tärkeäähän tässä on se, että niiden kansalaisten osalta, jotka ovat olleet siinä luulossa, että tässä on mahdollisuutta käyttää useampaa romutuspalkkiota yhteen hankintaan, se oikeus toteutuu. Olisihan se kohtuutonta, että kun me lainsäätäjinä laadimme lain ja se voimaan tullessaan antaa määrätynlaisen signaalin kansalaisille ja kansalainen toimii lain mukaan, niin jälkeenpäin sitten joutuisi tästä ongelmiin tai vastuuseen. Toivotaan, että asia ratkeaa ja kaikki kääntyy parhain päin. — Hyvää viikonloppua. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 257/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.