Viimeksi julkaistu 11.2.2022 15.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 8/2022 vp Täysistunto Perjantai 11.2.2022 klo 12.59—13.09

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon.