Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 11.12.2015 klo 13.00—13.53
3
Välikysymys työllisyyspolitiikasta
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-35553
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään Paavo Arhinmäen ym. välikysymyksestä työllisyyspolitiikasta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 9.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa ovat Paavo Arhinmäki Tarja Filatovin kannattamana, Heli Järvinen Jyrki Kasvin kannattamana ja Anders Adlercreutz Anna-Maja Henrikssonin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Heli Järvisen ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Anders Adlercreutzin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Paavo Arhinmäen ehdotus "jaa", Heli Järvisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 16, tyhjiä 2; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Paavo Arhinmäen ehdotuksen. 
2) Anders Adlercreutzin ehdotus "jaa", Paavo Arhinmäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 52, tyhjiä 1; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anders Adlercreutzin ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Anders Adlercreutzin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 60, tyhjiä 1; poissa 17
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2015 13.36