Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 11.12.2015 klo 13.00—13.53
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
8 luvun 9 § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Salosen tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 66; poissa 17
 
11 luvun 1 § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Salosen tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 66; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
11 luvun 9 § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämäkin pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Salosen tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 66; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
11 luvun 10 a § 
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämäkin pykälä poistetaan vastalauseen mukaisesti. 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Salosen tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 66; poissa 18
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.12.2015 20:52