Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 28.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jukka Gustafsson Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Lisäksi keskustelussa on Jukka Gustafsson Li Anderssonin kannattamana ehdottanut mietintöön sisältyvien neljän lausumaehdotuksen lisäksi hyväksyttäväksi vastalauseen mukaiset kahdeksan lausumaa. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensin päätetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 57; poissa 30
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.—27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät 1.—4. lausumaehdotuksen. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Jukka Gustafssonin vastalauseen mukaisista lausumaehdotuksista 5—12 äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 61; poissa 31
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 61; poissa 31
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 57; poissa 32
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 59; poissa 34
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 73; poissa 31
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 57; poissa 32
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 54; poissa 31
 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin lausumaehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52; poissa 32
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.11.2018 13.15