Viimeksi julkaistu 18.6.2021 14.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.