Viimeksi julkaistu 18.6.2021 15.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59—14.33

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 22.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa.Asian käsittely alkaa tiistaina 22.6.2021 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 21.6.2021 klo 14.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat keskiviikkona 23.6.2021. Siltä osin kuin kolmanteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2021 pidettävään täysistuntoon.