Viimeksi julkaistu 22.6.2021 9.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59—14.33

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-383437
Muutosehdotukset 18.6.2021
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

7 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 7 §:ään monisteen mukaisen muutosehdotuksen. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho esitti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 34; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

2. lakiehdotus 

8 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 8 §:ään monisteen mukaisen muutosehdotuksen. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti. 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juvosen ehdotusta. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. Arja Juvonen ehdotti Kaisa Juuson kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Mia Laihon ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Arja Juvosen ehdotus ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 33; poissa 34
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 64; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

11 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 11 §:ään muutosehdotuksen monisteen mukaisella tavalla. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 66, tyhjiä 1; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

12 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 12 §:ään monisteen mukaisen muutosesityksen. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 12 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juvosen esitystä. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. Arja Juvonen ehdotti Kaisa Juuson kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Mia Laihon ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Arja Juvosen ehdotus ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 36; poissa 32
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 67, tyhjiä 2; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

14 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 14 §:ään monisteen mukaisen muutosesityksen. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihton ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 66; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

16 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen muutosesityksen 16 §:ään. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 63; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

17 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 17 §:ään esityksen liittyen alihankintaan. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 34; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

34 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 34 §:ään muutosesityksen liittyen yliopistollisiin sairaaloihin. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 66, tyhjiä 2; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

34 a § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Esitän 34 a §:ään yliopistollisen sairaalan tehtävät. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 66, tyhjiä 2; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

34 b § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 34 b §:ään esityksen yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteistyöstä. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 66, tyhjiä 2; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

6. lakiehdotus 

1 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 1 §:ään muutosesityksen liittyen lakien voimaantuloon. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 66; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

59 § 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 59 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti. 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juvosen esitystä. 

Arja Juvonen ehdotti Kaisa Juuson kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 66; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

23. lakiehdotus 

9 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen 9 §:ään muutosesityksen liittyen opiskeluhuollon pysymiseen kunnissa. 

Pia Kauma kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Pia Kauman kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 66, tyhjiä 1; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Äänestyksessä 3 Krista Mikkonen /vihr tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 241/2020 vp sisältyvien 1.—50. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 51. ja 52. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Siirrymme suppeaan äänestykseen. Pidetään pieni tauko.