Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.59

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

13. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2015 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
0.04 
Sirpa Paatero sd :

Arvoisa rouva puhemies! Sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät ovat tehneet tähän vastalauseen 1 mukaisesti yhteisen lausumaesityksen, jossa sisältönä on kaksi asiaa: 

Toinen on se, että kun tässä hallituksen esityksessä esitetään indeksijäädytyksiä valtionosuuksiin, niin haluaisimme, että niitä korvattaisiin yhteisöveron korotuksen jatkolla myöskin tulevalle vuodelle, jolloinka saataisiin vähän takaisinpäin näitä indeksijäädytyksistä tulevia leikkauksia. 

Toisena on se, että näihin perusteisiin on laskettu nämä varhaiskasvatuksen muutokset, ja me emme halua, että niitä toteutettaisiin. Toinen syy on se, että jos niitä toteutettaisiin, niin se tarkoittaisi sitä kautta, että noin 4 000 päivähoidossa työskentelevää ihmistä irtisanottaisiin. Kolmas syy on se, että nämä eivät meidän uskoaksemme toteudu missään tapauksessa, sillä byrokratia kunnissa joka tapauksessa lisääntyy, vaikka näitä tehtäisiin. Ja neljäntenä on se, että kun on todettu, että nämä ovat käytössä jo 1.1.2016, vaikka lakiakaan ei vielä ole olemassa, niin miten ne säästöt voidaan ottaa etupainotteisesti. 

Näillä perusteilla esitämme vastalauseen 1 mukaisen lausuman. 

0.06 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron esittämiä molempia lausumavastalauseita. 

0.06 
Thomas Blomqvist :

Värderade fru talman! Vi förde en bra diskussion om betydelsen av småbarnspedagogiken och den subjektiva rätten till dagvård här i ärende 4 tidigare i dag, så jag ska inte upprepa den. Men jag kommer att föreslå att riksdagen godkänner ett uttalande som tar sikte på att regeringen borde vidta åtgärder för att säkra finansieringen, statsandelarna till kommunerna, så att man kan upprätthålla nuvarande standard både när det gäller småbarnspedagogik och rätten till subjektiv dagvård. 

Arvoisa rouva puhemies! Täällä käytiin aikaisemmin illalla hyvä keskustelu varhaiskasvatuksen merkityksestä ja siellä nostettiin monta hyvää asiaa esille. En lähde niitä toistamaan, totean vain, että tämä varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lapsille sosiaalisten taitojen ja kognitiivisen kehittymisen kannalta, ja tämä on myös ison luokan tasa-arvokysymys, kuten edustaja Biaudet aikaisemmin tänä iltana totesi. 

Sen takia ehdotankin, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta varhaiskasvatuslain uudistuksen arvioituja vaikutuksia ei huomioida valtionosuuksien perusteissa ja jotta subjektiivinen oikeus päivähoitoon säilyisi." 

0.08 
Eva Biaudet :

Ärade talman! Kannatan edustaja Blomqvistin tekemää ehdotusta vastalauseen 2 mukaisesta lausumaehdotuksesta. 

0.08 
Anneli Kiljunen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron hyvin perusteltuja ja hänen tekemiään vastalauseessa olevia lausumaesityksiä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.