Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

17. Hallituksen esitys  eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden  sekä  Mongolian  välillä  tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2015 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 4/2015 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2015 vp tarkoitetun puitesopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen HE 61/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.