Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

18. Hallituksen esitys  eduskunnalle  Kansainvälisen  rikostuomioistuimen  Rooman perussääntöön  vuonna  2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 289/2014 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2015 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 5/2015 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä perussääntöön tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 289/2014 vp tarkoitettuun perussääntöön tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 289/2014 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.