Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

22. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kirkkolain muuttamisesta,  evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta  annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon  virkaehtosopimuksista  annetun  lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2015 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 75/2015 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.