Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

24. Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 72/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2015 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
0.30 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Kun lakivaliokunta käsitteli tätä asiaa, niin yksi asia siinä jäi hieman huonolle hapelle niin sanotusti: tämä ei ottanut huomioon sitä, että jos tässä tapahtuu sellainen tilanne, että syntyy ikään kuin jälkikäteen perinnönjaon oikaisun kautta velvollisuus maksaa perintöä myöhemmin ilmaantuneelle sukulaiselle, perillisille, niin tästä saattaa aiheutua tälle, johon se kohdistuu, hyvin merkittävä rasite, joka saattaa johtaa siihen, että tämä henkilö joutuu jopa velkajärjestelyyn. 

Tästä pyydettiin lausuntoa ministeriöltä. He eivät nähneet sitä hyvin suurena uhkana mutta myönsivät kuitenkin, että tällainen mahdollisuus on. Olisi ollut hienoa, että tähän olisi kirjattu sellainen pykälä, että tämä ei saa aiheuttaa jälkikäteen kohtuutonta velkataakkaa kenellekään. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 72/2015 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.