Pöytäkirjan asiakohta
PTK
81
2015 vp
Täysistunto
Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39
25
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
0.32
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä asia oli lakivaliokunnassa, ja pidettiin hyvänä sitä, että luonnonsuojelurikoksesta annettua lakia tarkennetaan ja siihen syntyy nyt selkeät pykälät ja ikään kuin porrastukset, miten voidaan luonnonsuojelurikoksia käsitellä. Tämä oli erittäin hyvä muutos. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2015 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.5.2017 13.40