Pöytäkirjan asiakohta
PTK
81
2015 vp
Täysistunto
Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39
38
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  perhehoitolain  20 §:n,  omaishoidon tuesta an- netun lain 10 §:n,   kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n,   sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 38. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 93/2015 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.5.2017 14:04