Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 81/2015 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2015 klo 12.01—0.39

40. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta  aarniometsissä  harjoittavien  yritysten  viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi

Hallituksen esitysHE 89/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2015 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 40. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 89/2015 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.