Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2015 klo 10.01
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Hanna Sarkkinen Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. 
Kristiina Salonen on Ville Skinnarin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 31, tyhjiä 7; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 50, tyhjiä 4; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.2.2017 16.22