Viimeksi julkaistu 4.6.2021 19.05

Pöytäkirjan asiakohta PTK 82/2015 vp Täysistunto Tiistai 15.12.2015 klo 10.01

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2015 vp
LakialoiteLA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2015 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Hanna Sarkkinen Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. 

Kristiina Salonen on Ville Skinnarin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin on äänestettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 31, tyhjiä 7; poissa 16
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Kristiina Salosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 50, tyhjiä 4; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.