Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2015 klo 10.01
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Thomas Blomqvist Kristiina Salosen kannattamana ehdottanut, että hallituksen esitykseen HE 128/2015 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hylätään. 
Kristiina Salonen on Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Thomas Blomqvist on Eva Biaudet’n kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään hallituksen esitykseen HE 128/2015 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 106/2015 vp ja HE 128/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 128/2015 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 106/2015 vp sisältyvän 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.  
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 72; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kristiina Salosen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 71; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.12.2015 21.52